Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντος

Σε ποιους κλάδους δραστηριότητας απευθύνεται:

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ανάκλησης Προϊόντος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων.

Οι συνέπειες από μία αστοχία παραγωγής ή εξαιτίας διάθεσης ελαττωματικού προϊόντος στην αγορά, μπορεί να επιφέρουν  σημαντικές επιπτώσεις στη φήμη του εμπορικού σήματος, να οδηγήσουν στον κίνδυνο ακύρωσης συμφωνιών πώλησης αλλά και στη μείωση μεριδίου αγοράς της επιχείρησης.

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ανάκλησης Προϊόντος απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων.

Οι συνέπειες από μια αστοχία παραγωγής ή εξαιτίας διάθεσης ελαττωματικού προϊόντος στην αγορά, μπορεί να επιφέρουν  σημαντικές επιπτώσεις στη φήμη του εμπορικού σήματος, να οδηγήσουν στον κίνδυνο ακύρωσης συμφωνιών πώλησης αλλά και στη μείωση μεριδίου αγοράς της επιχείρησης.

Σε ποιους κλάδους δραστηριότητας απευθύνεται:

AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ

Α. Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance)

Β. Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (First Party Recall Insurance)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρία που επιλέγει να επενδύσει στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν, επιδεικνύει αξιοπιστία, επαγγελματισμό και πραγματικό ενδιαφέρον για τους πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές της.

Πέρα από την κοινωνική ευαισθησία που έμπρακτα αποδεικνύει, προστατεύει το εμπορικό της σήμα και την εταιρική της φήμη ενώ ελαχιστοποιεί τις οικονομικές ζημιές της.

Επιπρόσθετα, οι ενέργειες για τη διαδικασία της ανάκλησης ενεργοποιούν μια σειρά σημαντικών εταιρικών δαπανών ξεκινώντας από το κόστος απόσυρσης και εξάλειψης του προϊόντος από την αγορά. Τα συγκεκριμένα έξοδα μπορεί να επηρεάσουν ακόμα και τον ισολογισμό της επιχείρησης.

Έτσι, η ασφάλιση της ανάκλησης προϊόντος αποτελεί ιδανική δικλείδα ασφαλείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διασφαλίζει τα έξοδα ανάκλησης

των προϊόντων (recall Costs) μέχρι και 25.000.000 € ανά έτος

Κόστος Εκβιασμού

Έξοδα Συμβούλων Διαχείρισης Κρίσεων

Έξοδα Αντικατάστασης ή Επαναφοράς

των ανακληθέντων προϊόντων, σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση.

Έξοδα Αποκατάστασης

Έξοδα Διακοπής Εργασιών

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

για να εξετάσουμε από κοινού τη βέλτιστη προάσπιση των συμφερόντων σας.