Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Σε ποιους κλάδους δραστηριότητας απευθύνεται:

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Τεχνικών Έργων αποτελεί ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου, το οποίο καλύπτει οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά κατά τη διάρκεια υλοποίησης τεχνικών εργασιών. 

Οι τεχνικές ασφαλίσεις αποτελούν καθημερινή αναγκαιότητα και υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπονται σε ένα πολύτιμο, ισχυρό σύμμαχο κάθε ανεξάρτητου κατασκευαστή ή Τεχνικής Εταιρίας ανεξάρτητα με το μέγεθος του έργου που έχει αναλάβει.

AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ

Με την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors’ All risks – C.A.R.) ή / και με την Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (Erection all risks – E.A.R.), ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι:

Επιπρόσθετα, μπορούν να συμπεριληφθούν:

KΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κάθε τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους όπως:

Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα Ασφάλισης Έργου δύναται να καλύψει:

c.a.r - e.a.r.

Η ασφάλιση C.A.R καλύπτει όλα τα έργα κατασκευαστών και μηχανικών όπως:

Η ασφάλιση Ε.A.R καλύπτει έργα όπως :

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο C.A.R ή E.A.R καλύπτει επίσης ζημιές σε υλικά που θα συμπεριληφθούν στο έργο κατά την αποθήκευση ή μεταφορά στο εργοτάξιο.

Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης, ώστε να συμπεριληφθούν ο εργοταξιακός εξοπλισμός και ο μηχανικός εξοπλισμός κατασκευής για την πρόληψη ζημιών που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία ή τη χρήση εντός του εργοταξίου.
Επίσης, περιλαμβάνονται απώλειες για μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής ή συναρμολόγησης.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Ασφάλιση Τεχνικών Έργων συνδυάζεται ιδανικά με τα παρακάτω ασφαλιστικά συμβόλαια, ώστε να εκμηδενίσετε το επιχειρηματικό ρίσκο :

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

για να μεταβιβάσετε στο ασφαλιστικό πρακτορείο μας, την οικονομική ευθύνη και το ρίσκο του τεχνικού έργου που υλοποιείτε.