Ασφάλιση Απαγωγής & Λύτρων

Σε ποιους απευθύνεται:

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής & Λύτρων αποτελεί ένα εξειδικευμένο προϊόν το οποίο καλύπτει περιστατικά απαγωγής, εκβιασμού και απαίτησης λύτρων.

Επιπλέον, καλύπτει κινδύνους όπως:

AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ

Θύματα Εγκληματικών Ενεργειών μπορεί να πέσουν:

αναγκαιοτητα

Στην περίπτωση εγκληματικών πράξεων απαγωγής και λύτρων εναντίον σας, το ασφαλιστήριο σας εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο που είναι καθοριστικός για την τελική έκβαση τέτοιων καταστάσεων αλλά και την οικονομική κάλυψη των απαιτούμενων λύτρων. Απαλλαγμένοι από τον πανικό και την ανάγκη της συλλογής των χρηματικών ποσών, μπορείτε να εστιάσετε μόνο στην ορθότερη διαχείριση της κατάστασης.
Τέλος, έχετε στη διάθεσή σας εξειδικευμένους επαγγελματίες διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση του συμβάντος, εξασφαλίζοντας αίσιο τέλος. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Πληρωμή λύτρων

& κάλυψη απώλειας λύτρων κατά τη μεταφορά τους

Ιατρικά έξοδα

Απώλεια ζωής ή διαμελισμός

Νομικά έξοδα

Παρελκόμενα έξοδα

Σύμβουλοι Διαχείρισης Κρίσεων

Απεριόριστα έξοδα αμοιβών εξειδικευμένου προσωπικού

Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών

Έξοδα ψυχικής, σωματικής και οικονομικής αποκατάστασης.

Μετά το τέλος της κρίσης, κάλυψη δαπανών αποκατάστασης.

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

για να προστατεύσετε με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό σας, αλλά και τους οικείους σας που μπορεί να αποτελέσουν στόχο εγκληματικών ενεργειών.