Ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικού Συμβουλίου (D&O)

ANTIKEIMENO

Η ασφάλιση της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντών, καθώς επίσης και των στελεχών της επιχείρησης καλύπτει τη ζημία των συγκεκριμένων εργαζομένων από την απαίτηση αξιώσεων αποζημίωσης (δανειστές, εργαζόμενους, μετόχους, πελάτες, πιστωτές, ανταγωνιστές) ή από την ίδια την εταιρεία για ζημιογόνες πράξεις αμέλειας ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν (Directors & Officers) ανταποκρίνεται στα έξοδα ποινικής δίκης και στις χρηματικές απαιτήσεις που θα εκδικάσουν τα διοικητικά δικαστήρια ή οι αρμόδιες Αρχές. Ασφαλιζόμενοι μπορεί να είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και διοικητικά στελέχη.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Στα Στελέχη

Στην Επιχείρηση

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

για να προσφέρουμε έναν πολύτιμο σύμμαχο στα Στελέχη σας, ώστε να λαμβάνουν ανεμπόδιστα βέλτιστες αποφάσεις.