Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Η ασφάλιση της Περιβαλλοντικής Ευθύνης πρόκειται για ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα με υψηλά όρια, το οποίο ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, στην εταιρική υπευθυνότητα αλλά και στις εξελίξεις πάνω στην παγκόσμια βιωσιμότητα.

Το εν λόγω συμβόλαιο, απαντάει στην ανάγκη για ολοκληρωμένη προστασία από την ενεργοποίηση της νομικής αλλά και κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης απέναντι σε περιβαλλοντική ζημία που μπορεί να προκαλέσει.

Αναγκαιότητα

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας.

Περιορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας.

Δαπάνες εκπόνησης των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μελετών και προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημίας.

Αστική ευθύνη προς τρίτους.

Δαπάνες νομικής υποστήριξης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

για να σας βοηθήσουμε να πάρετε την καλύτερη «πράσινη» απόφαση για το μέλλον της επιχείρησής σας.