Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος έρχεται να καλύψει την ανάγκη της επιχείρησης για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κατασκευαστών και καταναλωτών για αξιώσεις / ζημιές (σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές), οι οποίες έχουν προκύψει από τον ελαττωματικό σχεδιασμό, τις λανθασμένες ή ελλιπείς οδηγίες ή ακόμα και την αλλοίωση του προϊόντος που έχει παραχθεί ή διακινηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. 

Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμπεριληφθεί και το κόστος ανάκλησης του προϊόντος.

ANTIKEIMENO

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος έρχεται να καλύψει την ανάγκη της επιχείρησης για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κατασκευαστών και καταναλωτών για αξιώσεις / ζημιές (σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές), οι οποίες έχουν προκύψει από τον ελαττωματικό σχεδιασμό, τις λανθασμένες ή ελλιπείς οδηγίες ή ακόμα και την αλλοίωση του προϊόντος που έχει παραχθεί ή διακινηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. 

Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμπεριληφθεί και το κόστος ανάκλησης του προϊόντος.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα μπορούν να ανακουφίσουν την πληττόμενη επιχείρηση από τις υπέρογκες δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή και ικανοποίησης αξιώσεων τρίτων (δηλ. αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε άστοχες πράξεις ή παραλείψεις της.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, υλικές ζημιές

Σωματικές βλάβες

Ιατρικά έξοδα

(αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κ.λπ.)

Απαιτήσεις για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη

Διαφυγόντα κέρδη

Παρελκόμενα έξοδα

που προκύπτουν από το περιστατικό , όπως το κόστος χρήσης ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, υποστήριξη από βοήθεια οικιακή ή νοσηλευτικού προσωπικού, ανάγκη για ειδική διατροφή

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

ώστε να μη μένετε εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενες σημαντικές οικονομικές ζημίες αλλά και στον κίνδυνο δυσφήμισής σας εξαιτίας μιας αστοχίας.