Ασφάλιση Απώλειας Κερδών & Διακοπής Εργασιών

Αντικειμενο

Η ασφάλιση Απώλειας Κερδών και Διακοπής Εργασιών (Loss of Profit ή Business Interruption) θωρακίζει την κερδοφορία της επιχείρησης απέναντι στην απώλεια κερδών κατά την περίοδο διακοπής των εργασιών της εξαιτίας μιας ζημίας ή καταστροφής.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αφού αφορά την απώλεια κερδών από κινδύνους που καλύπτονται μόνο με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο περιουσίας.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η απώλεια των κερδών της επιχείρησης από την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας της, εξαιτίας ενός καταστροφικού γεγονότος ή μιας μεγάλης διαστάσεων ζημίας, μπορεί να επιφέρει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στον κύκλο των εργασιών της. Η κερδοφορία είναι ο βασικότερος παράγοντας στην αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, έτσι η μείωση των κερδών της, δεν επηρεάζει μόνο τα έσοδα του επιχειρηματία αλλά μειώνει και τη συνολική αξία της.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η απώλεια κερδών καλύπτει όλα τα πάγια & λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ( ενδεικτικά: μισθοί προσωπικού, οικονομικές καλύψεις υποχρεώσεων σε προμηθευτές πρώτων υλών, λογαριασμοί Κοινής Ωφελείας , μισθώματα, κ.α. ) σε περίπτωση που επέλθει ζημία με επακόλουθο τη μερική ή ολική διακοπή των εργασιών της μέχρις ότου επαναλειτουργήσει. 

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

ώστε μαζί να καθορίσουμε τη στρατηγική σας προστασία έναντι αιφνίδιων καταστάσεων.