Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Αντικειμενο

Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα στις μικρές και μεγάλες εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται πιο ενεργά και να αναλαμβάνουν με μεγάλη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να καλύψουμε με τα πλέον ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς,  Αστική Ευθύνη Μεταφορέα και Αστική Ευθύνη Διαμεταφορέα (CMR).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Κίνδυνοι πρόκλησης ζημιάς ή απώλειας μπορούν να αποτελέσουν: το είδος των μεταφορικών μέσων, η στοιβασία, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι φορτώσεις/εκφορτώσεις, οι απεργίες, οι κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες των ενδιάμεσων χωρών αλλά και το είδος του φορτίου.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η ασφαλής, απρόσκοπτη και έγκαιρη διακίνηση των εμπορευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας. Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων επιβάλλουν τη διασφάλιση και προστασία της άρτιας ολοκλήρωσης της διαδικασίας από τον τόπο αναχώρησης των φορτίων μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τα προσφερόμενα προγράμματα αποσκοπούν στη διασφάλιση της περιουσίας σας που διακινείται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο, φορτηγό, σιδηρόδρομος ή συνδυασμός των παραπάνω) εντός και εκτός Ελλάδας και καλύπτουν τα εμπορεύματα από οποιαδήποτε μερική ή ολική ζημιά ή απώλεια που ενδεχομένως υποστούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Οι ρήτρες αυτές (A, B, C) παρέχουν τις εξής καλύψεις:

Institute Cargo Clause Α

Η ρήτρα Α καλύπτει τα πάντα εκτός από όσα ρητά εξαιρούνται, όπως ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, ο πόλεμος, το ίδιο το ελάττωμα, η καθυστέρηση, οι τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.
Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου). Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας, κακόβουλης πράξης, κ.α.

Institute Cargo Clause Β

Με τη ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

Institute Cargo Clause C

Με τη ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και εκβολή του φορτίου στη θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας (jettison) και η συμμετοχή στα σώστρα.

Institute Cargo Clause Α (1)

Η ρήτρα Α καλύπτει τα πάντα εκτός από όσα ρητά εξαιρούνται, όπως ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, ο πόλεμος, το ίδιο το ελάττωμα, η καθυστέρηση, οι τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

Institute Cargo Clause Α (2)

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου). Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας, κακόβουλης πράξης, κ.α.

Institute Cargo Clause C

Με τη ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες στο φορτίο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου, δηλαδή σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, βύθιση, προσάραξη, πυρκαγιά, έκρηξη και εκβολή του φορτίου στη θάλασσα. Καλύπτονται επίσης η θυσία γενικής αβαρίας (jettison) και η συμμετοχή στα σώστρα.

Institute Cargo Clause Β

Με τη ρήτρα αυτή καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπλέον ζημίες στο φορτίο από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, αρπαγή εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης από το πλοίο.

Institute Cargo Clause Α (1)

Η ρήτρα Α καλύπτει τα πάντα εκτός από όσα ρητά εξαιρούνται, όπως ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, ο πόλεμος, το ίδιο το ελάττωμα, η καθυστέρηση, οι τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

Institute Cargo Clause Α (2)

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά (ρήτρα κατά παντός κινδύνου). Ενδεικτικά καλύπτονται όλες οι ζημίες που περιλαμβάνουν οι ρήτρες C και B και επιπρόσθετα απώλειες λόγω θραύσης, κλοπής, πειρατείας, κακόβουλης πράξης, κ.α.

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

για να εξετάσουμε αναλυτικά τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.